Kezdõlap

Friss hírek

Történet

Táborok

2017. Szálka (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2016. Csernáton (Erdély, Fábián Zoltán Olvasótábor2015. Annafürdõ (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor 2014. Uzonkafürdõ (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2013. Óbánya (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2012. Borospataka (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2011. Nagykökényes (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2010. Sopárkút (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2009. Szálka (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2008. Kommandó (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2007. Mogyoróska (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2006. Katrosa (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2005. Diszel (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2004. Zabola (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2003. Ráróspuszta (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2002. Zabola (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2001. Kõkapu-Rostalló (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2000. Bereck (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1999. Káptalantóti (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1998. Esztelnek (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1997. Nagykökényes (Magyarország)-Kárpátalja (Ukrajna), Fábián Zoltán Olvasótábor 1996. Alsócsernáton (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1995. Hatvan-Szabolcs-Szatmár megye (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1994. Kommandó (Erdély, Románia)-Hatvan (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1993. Nagykökényes (Magyarország)-Kommandó (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1992. Kézdivásárhely (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor, 1991. Nagykökényes-Kõvágószõlõs, Fábián Zoltán Olvasótábor1990. év - Az olvasótábor elmaradt.1989. Nagykökényes-Kelet-Magyarország, Fábián Zoltán Olvasótábor 1988. Nagykökényes-Kárpátalja, Középiskolás Olvasótábor1987. Nagykökényes-Burgenland, Középiskolás Olvasótábor1986. Nagykökényes-Vajdaság, Középiskolás Olvasótábor 1985. Nagykökényes-Erdély(Körösfõ, Kolozsvár), Középiskolás Olvasótábor1984. Nagykökényes-Õrség, Középiskolás Olvasótábor1983. Hatvan-Alföld-Nagykunság-Hortobágy-Szatmár, Középiskolás Olvasótábor1982. Hatvan-Felvidék, Középiskolás Olvasótábor1981. Hatvan-Erdély, Középiskolás Olvasótábor1980. Hatvan, Középiskolás Olvasótábor1979. Hatvan, Középiskolás Olvasótábor 1972. Felsõtárkány, Magyarország elsõ olvasótábora

Fotógaléria

Videók

Tábortól-Táborig történtek

Kapcsolat

Kövess bennünket!

Középiskolás Olvasótábor, Hatvan, 1979. nyara

„Hatvanban is csak 1979-ben értek meg a feltételei annak, hogy az Ady Endre Városi Könyvtárban olvasótábort szervezzünk. Elindulásunk évében a középiskolás korosztályhoz fordultunk, gimnazistákat és szakmunkástanulókat nyerve meg az ügynek, összesen 30 fõt. A kétféle iskolatípusból érkezõ fiatalok egy tábori közösségen belüli „összeeresztésébõl” sem az elindulás évében, sem késõbb különösebb gondjaink nem adódtak.

 

Elképzeléseink megfogalmazásakor elsõdlegesnek tekintettük – természetesen az életkori sajátosságok figyelembevételével – a hazaszeretet, a nemzeti hovatartozás érzésének tudatosítását, a közösségépítést, a képességek, a kreativitás fejlesztését, a könyvre való orientálást. Munkánkat egységes folyamatnak fogtuk fel, amely nem a tábor elsõ napjával kezdõdik és nem az utolsó napjával ér véget. Egy-két hónappal korábban megismerkedünk azokkal a gyerekekkel, akikkel együtt akarunk dolgozni. Beszélgetésekre, a tábori koncepciót is segítõ találkozókra, elõadásokra hívtuk õket. Ugyanezeket a módszereket alkalmaztuk a táborok befejezése után is. Így szinte természetesnek tûnt, hogy többségükkel nem szakadt meg a kapcsolat. Fontosnak éreztük, hogy a táborok 10-12 napos idõtartama élményekben bõvelkedjen. Olyan emberekkel találkozhassanak a gyerekeink, akik kiváló szakmai felkészültségük mellett egyéniségükkel is sugározva érvényt és hitelt tudnak adni az általuk mondottaknak. A gyerekek személyes cselekvésük által is megélhessenek olyan élményeket, amelyek emlékezetesek maradnak számukra és ha úgy tetszik mint elmesélhetõ történetet raktározhassák el emlékeik között.

 

„Az esemény jön és elsuhan,

Az emléknek száz ideje van.”

 

Ezt a Weöres Sándor-i gondolatot igyekeztünk munkánkban érvényre juttatni. Évente visszatérõ esemény volt egy-egy irodalmi mû közösségi feldolgozása, annak együttes értelmezése, önmagunk és a szülõk elõtti bemutatása.

Nem közömbös a tábori munkánkban a színhely sem. A Nagykökényesi Általános Iskola igazgatója, Török László évek óta otthont ad számunkra és nem félti tõlünk saját kezûleg festett iskoláját, beengedi a honvédségi vaságyakat a tantermekbe. Az iskola udvara és parkja tetszés szerint alakul át a bemutatott mûvekhez nézõtérré és színpaddá.”

 

Írta Kocsis István 1989-es jubileumi számvetésében.