Kezdõlap

Friss hírek

Történet

Táborok

2017. Szálka (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2016. Csernáton (Erdély, Fábián Zoltán Olvasótábor2015. Annafürdõ (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor 2014. Uzonkafürdõ (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2013. Óbánya (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2012. Borospataka (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2011. Nagykökényes (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2010. Sopárkút (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2009. Szálka (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2008. Kommandó (Erdély, Románia), Fábián Zoltán OlvasótáborTáboriták gyöngyszemei2007. Mogyoróska (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2006. Katrosa (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2005. Diszel (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2004. Zabola (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2003. Ráróspuszta (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2002. Zabola (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor2001. Kõkapu-Rostalló (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor2000. Bereck (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1999. Káptalantóti (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1998. Esztelnek (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1997. Nagykökényes (Magyarország)-Kárpátalja (Ukrajna), Fábián Zoltán Olvasótábor 1996. Alsócsernáton (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1995. Hatvan-Szabolcs-Szatmár megye (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1994. Kommandó (Erdély, Románia)-Hatvan (Magyarország), Fábián Zoltán Olvasótábor1993. Nagykökényes (Magyarország)-Kommandó (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor1992. Kézdivásárhely (Erdély, Románia), Fábián Zoltán Olvasótábor, 1991. Nagykökényes-Kõvágószõlõs, Fábián Zoltán Olvasótábor1990. év - Az olvasótábor elmaradt.1989. Nagykökényes-Kelet-Magyarország, Fábián Zoltán Olvasótábor 1988. Nagykökényes-Kárpátalja, Középiskolás Olvasótábor1987. Nagykökényes-Burgenland, Középiskolás Olvasótábor1986. Nagykökényes-Vajdaság, Középiskolás Olvasótábor 1985. Nagykökényes-Erdély(Körösfõ, Kolozsvár), Középiskolás Olvasótábor1984. Nagykökényes-Õrség, Középiskolás Olvasótábor1983. Hatvan-Alföld-Nagykunság-Hortobágy-Szatmár, Középiskolás Olvasótábor1982. Hatvan-Felvidék, Középiskolás Olvasótábor1981. Hatvan-Erdély, Középiskolás Olvasótábor1980. Hatvan, Középiskolás Olvasótábor1979. Hatvan, Középiskolás Olvasótábor 1972. Felsõtárkány, Magyarország elsõ olvasótábora

Fotógaléria

Videók

Tábortól-Táborig történtek

Kapcsolat

Kövess bennünket!

2008. augusztus 4-17. Kommandó

Picture 431.jpgDSCF4809.JPGDSCF4804.JPGPicture 206.jpg

Az Úrnak 2008. esztendejében, nagyboldogasszony havának ez mái szent napján Isten segedelmével. Az vala szándékkal, hogy essze foglaljuk, s írasba rögzítsük dicsõ tetteinket kegyes királyunk még nagyobb dicsõségére.

 

Diez prima

Kezdõdött az napon a hegyoldal occupatiojaval, majd az ebéd annectalásával, s folytatódott a nap a Laur lábánál fekvõ falu népeinek megértésével az itteni szokások és hiedelmek felvételével és dokumentálásával. Estebéd után csapataink beszámoltak kiküldetésük eredményeirõl mely a hegyvidéki falu feltérképezése vala.

Diez secunda

Ezen a napon egy ismeretlen török szolgálólány egy Itáliából importált megújult Firenzei mûvészet gyöngyszemével ismertette meg fekete seregünket. Ezt az magas komédiázással tette.


Következõ néhány diezben részesültünk számos szemináriumban melyek közül a legkiemelkedõbbek Maestro Vetro, Andreas Bacitus, Rigó mester és a felülmúlhatatlan Stefanus Kocsis - Elõdus Juasz tandem voltak. Nem csak szellemi hanem testi egészségünkre is gondot fordítottunk, s udvari tudósaink megvizsgálták, hogy egy jól táplált 4O kg-os vértezetben katonáink milyen gyorsan sülyednek a tõzeges talajon. A tábori esték víg mulatozással teltek a jövõ retro muzikájára.

Diez sexta

Ezen a napon betekintést nyerhettünk egy sötét lyukba, melybõl egy sosem elég s mely igazából holmi haladó elvû, s számunkra nehezen érthetõ kéz nelküli festészet boszorkányságáról okított. Ez napon délutánján lovagi tornán mérkõztek meg bajnokaink, s a gyõztesek dicsõségére az pornép zenéjét játszó muzsikusok szolgáltattak zenét az alkalmi mulatsághoz. Lett ez annyira siekeres, hogy folytatódott a következõ napon is, mely nap a Diez Septima.

Diez nyócadik

Ez napunk legjelesebb eseménye a hadgyakorlat vala, mely során csapataink egymással mérkõztek nagy királyunk még nagyobb dicsõségére.

Diez nona (Második portyázás napja)

A bandérium ezen a napon a hegyek közé vonult, hogy a legmagasabb és így Urunkhoz legközelebb lévõ szikla tetejérõl tekintetét kies tartományunkra vesse. Zárodott vala ez nap Ornito Negrus szemináriumával az setét mókázás természetérõl.

Diez decima

Ez nap tevékenysége szellemi felderítõ út kies országrészünk, Erdély lelkekben élõ tájain, melynek végén a csapatok beszámoltak a látottakról és hallottakról. Még az este idegenbõl érkezett bárdok s helyi lantosok mulattatak bennünket távoli földek csõcselékének zenéjével melynek neve ing...vagy blúz. Valamint szó esett vala Cronos lépteirõl.

A következõ nap a diez tizenegyedikus

Az éltetõ nap egyszerre kelt udvari tudósunk Maestro Béla szellemével aki korszakunk oskoláinak s vándordeákjainak szellemiségérõl tartott excurzust.

 

Ez leve az elmúlt tizenegy nap rövid krónikája melyet ha bõvíteni akarunk feltétlen említésre méltóak az napi rendszerességgel történõ gyakorlatok elõljárói, név szerint Ági - Juli  , Ivett - Anni - Fecó, János - Netta, Éva, Béci - Nóra valamint kevésbé rendszeresen, de annál sikeresebben Fradi, kinek aszisztense Bogi. Cselekedtek vala õk nap mint nap oly módon ahogy azt a tábori ügyek megkívánták nagy királyunk dicsõségére. Bizakodással tekintünk a jövõre, különösen a holnapi megméretkezésre, ehhez kérjük Isten segedelmét és nagy királyunk áldását.